วันที่ 13 มกราคม 2563 คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัทพี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมจาก หอการค้าเมืองมัตสึยามะ จ.เอะฮิเมะ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยความเป็นกันเองทั้งในด้านการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรวมทั้งการเยี่ยมชมกระบวนการผลิต, กระบวนการควบคุมคุณภาพ และกระบวนการส่งออกเป็นต้น เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน