คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ และ คุณประจักษ์ จันทร์ขันศรี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมบริษัท เมื่อวัน 14 มกราคม 2557  

คณะนิสิตนักศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร(กลุ่มบริหารระดับต้น) รุ่นที่ 24 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา"โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์"เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556


คณะนิสิตนักศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร(กลุ่มบริหารระดับต้น) รุ่นที่ 23 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา"โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์"เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2556
คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ และ คุณประจักษ์ จันทร์ขันศรี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ให้การต้อนรับ คณะสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย เข้ามาศึกษาดูงาน เมื่อวัน 26 เมษายน 2013
คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ และ คุณประจักษ์ จันทร์ขันศรี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาม.ราชภัฏราชนครินทร์ และ คณะสภาอุตสาหกรรม จ.ฉะเชิงเทรา เข้ามาศึกษาดูงาน เมื่อวัน 23 มีนาคม 2013
คุณประจักษ์ จันทร์ขันศรี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ให้การต้อนรับ คณะนักธุรกิจญี่ปุ่น จากเมือง อิชิกาว่า เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2012
คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ให้การต้อนรับ คณะนักธุรกิจญี่ปุ่น จากเมือง ฮิโรชิมา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2012
คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ให้การต้อนรับ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจากประเทศเยอรมัน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555
คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาม.ราชภัฏราชนครินทร์เข้ามาศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555
คุณประจักษ์ จันทร์ขันศรี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ให้การต้อนรับ คณะปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศเนปาล ที่เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555
คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ให้การต้อนรับ Okayama Delegation Member ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555
คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากหอการค้า มาเลเซีย ที่เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2555

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ต้อนรับคณะนักธุรกิจญี่ปุ่น จากเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด เข้าร่วมถ่ายทำรายการ ชั่วโมงทำกิน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ออกอากาศวันที่ 30 กรกฎาคม 2551
คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ให้การต้อนรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่22 จากวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพ เมื่อปี 12 กันยายน พ.ศ.2551
คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ให้การต้อนรับรับมอบใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 จากคุณอรสา ลิ้มสกุล จากสถาบันรับรองมาตรฐาน TUV NORD เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551
คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัทพี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ให้การต้อนรับ ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ และ คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ คณะผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์ MAI ที่เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551
คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัทพี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs. จากประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2550
คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัทพี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ให้การต้อนรับคณะคณาจารย์และนิสิต MBA. ประกอบการ 1 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเมื่อปี พ.ศ. 2550
คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส กรรมการผู้จัดการ บริษัทพี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด ให้การต้อนให้การต้อนรับคณะพันธมิตรอุตสาหกรรม CTAP THAILAND เมื่อปี พ.ศ. 2547

 

E-mail : marketing@p-quality.com Tel : + 66 2706-4514-17 Fax : +66 2706- 4955